گواهینامه های دریافت شده آزمایشگاه های معتبر

صنایع روشنایی کارما با تلاش و کوشش فراوان در عرصه ساخت و تولید انواع پروژکتور و چراغ خیابانی ، موفق به کسب گواهینامه از آزمایشگاه صنایع انرژی، نورگستر و دانشگاه تهران گردید. این گواهینامه ها شامل :

 • حفاظت در برابر گرد و غبار و حفاظت در برابر پاشش آب (IP66)
 • حفاظت در برابر شوک الکتریکی
 • محدوده دمای کارکرد
 • ضریب توان نور افکن
 • توان اسمی نورافکن
 • جریان اسمی نورافکن
 • اعوجاج هارمونیکی کل نورافکن ( THD )
 • شار نوری اسمی
 • شدت نور در مرکز نورافکن ( CBCP )
 • زاویه تابش نورافکن
 • منحنی ایزولوکس
 • بهره نوری اسمی نورافکن
 • گروه بازده انرژی
 • دمای رنگ اسمی و مختصات رنگ و رواداری آن
 • شاخص نمود رنگ اولیه
 • دمای Tc در دمای محیط Ta=25 درجه سانتی گراد

می باشد که تولیدات این گروه با موفقیت این آزمون ها را پشت سر گذاشته است . این آزمایشات در راستای قرار گرفتن محصولات این شرکت در وندور لیست سابا بوده و  منطبق بر مشخصات فنی استاندارد ملی ایران می باشد.