درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی

گروه صنعتی کارما در تمامی استان های کشور نمایندگی فعال می پذیرد. خواهشمند است علاوه بر پر کردن فرم روبرو درخواست خود را در این زمینه بصورت کتبی به شماره 02122870243 فکس نمایید.