تلفن: 02122774480 - 02122774368 – 02122853032 – 02122853037

فکس : 02122870243

آدرس کارخانه : تهران - شهرک صنعتی گلگون

ارتباط با بخش بازرگانی: sales@karmalight.ir

ارتباط با مدیرعامل: info@karmalight.ir